szkoła_podstawowa_nr_1

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI
WAŻNA  INFORMACJA DLA UCZNIÓW
 
     W dniu 31.07.2020r. (piątek)  od godz.10.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową, za potwierdzeniem odbioru w ewidencji wydanych zaświadczeń.
     W wyjątkowych sytuacjach zaświadczenie będzie wydane rodzicom ucznia.
Podstawa prawna: § 5.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019,poz.1700 ze zm)
 
 
Z poważaniem
Bożena Wręczycka
Dyrektor szkoły

Ósmoklasisto sprawdź terminy i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021                                                                    

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!
   W najbliższy poniedziałek - 22 czerwca - na drzwiach naszej szkoły zostaną wywieszone listy uczniów klas pierwszych. Znajdziecie tam Państwo również informację o tym, co powinna zawierać wyprawka szkolna.
Ósmoklasiści
Drodzy Ósmoklasiści!
   Życzymy Wam powodzenia na egzaminie. Wierzymy, że mądrze wykorzystacie swoją wiedzę i umiejętności.
Dyrekcja i Nauczyciele SP1
Ósmoklasiści

Szanowni Rodzice.
    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużono do 24 maja bieżącego roku. Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Edukacji Narodowej egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca br.
Z poważaniem
Bożena Wręczycka

    Informacja dotycząca otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach środków unijnych.
Szanowni Państwo
    W celu udoskonalenia procesu kształcenia na odległość rozpoczynamy pracę z nową platformą Office 365. Dzięki integracji e-dziennika UONET+ z Office 365 proszę utworzyć bezpłatne konto w usłudze Office 365 Education, gdzie jest dostęp do aplikacji Microsoft Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote oraz innych aplikacji i narzędzi. W ramach tej bazy można otwierać aplikacje pakietu Office w swojej przeglądarce internetowej. Logowanie do szkolngo konta Office odbywa się za pomocą Loginu, który został każdemu uczniowi przypisany w dzienniku elektronicznym. Będzie to obowiązkowy sposób przekazywania wiadomości w obie strony nauczyciel-uczeń. Zachęcamy do szybkiego zalogowania się w aplikacji i poznania udogodnień.

 Od 27 - 30 kwietnia br. w klasach IV-VIII testujemy, uczymy się prowadzenia zajęć online w aplikacji Microsoft Teams. Dzień 30 kwietnia br. zaplanowany jako dzień wolny będzie dniem roboczym i zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem nauczania zdalnego.

Zmiana organizacji pracy szkoły
      Od dnia 16 marca br. szkoła pracuje w trybie wewnętrznym (w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę petentów, zapewniający bezpieczeństwo pracownikom). Sekretariat szkoły pracuje w trybie wewnętrznym w godz. 8.00 - 14.00. W szkole zostaje utworzona „strefa ochronna” dla petentów – korytarzyk przy portierni.
     Prosimy, aby kontaktować się przez telefon (34 351 14 11), drogą mailową lub korespondencyjnie. Dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres: sp1lubliniec@wp.pl (oryginały- dostarczyć w terminie późniejszym) lub pozostawić w szkole, w miejscu do tego wyznaczonym.
    Ważne informację będą przekazywała Państwu na bieżąco na stronie internetowej szkoły i przez e-dziennik. Informacje dotyczące zaistniałej sytuacji można będzie również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Lubliniec.
Powyższa Informacja została Państwu podana na podstawie informacji MEN i Kuratorium Oświaty.
Z poważaniem
Bożena Wręczycka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu

    Wszystkim Osobom, które wsparły akcję pomocy dla Mikołaja Smola i okazały chłopcu tak wielkie serce składamy gorące podziękowanie! Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy: 1970,96 zł, które przekazaliśmy fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
Dziękujemy!!!
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec, tel. 343511411
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego