Sukces Hani Polewczyk

Z ŻYCIA SZKOŁY
Przejdź do treści

Menu główne:

III miejsce Hanny Pałubskiej z kl. 7b w Wojewódzkim Konkursie Kaligraficznym „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”
       20 maja 2020 r. dokonano oceny prac i wyłoniono zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”. Temat kaligrafowania stanowiły fragmenty z dziejów Częstochowy zebrane i spisane w wydaniu Zbisława Janikowskiego pt.: „Nowe baśnie , legendy, opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy”.  W 2020 roku przypada rocznica pierwszej pisemnej wzmianki o Częstochowie datowana w kronikach na 1220 rok.
      Do kursu przystąpiło 536 uczniów ze 133 szkół województwa śląskiego (szkoły podstawowe 106 i 27 szkoły średnie).
      Była to XI edycja konkursu, po raz pierwszy w randze wojewódzkiej. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Prezydent Miasta Częstochowy, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Zadaniem uczestników było przepisanie fragmentu tekstu literackiego w sposób piękny, estetyczny i przykuwający uwagę. Wskazane było, by teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.).
     Laureatom oraz wyróżnionym przyznano dyplomy i nagrody. Hanna Pałubska zajęła III miejsce w kategorii klas 5–7.
    W związku z nadal trwającymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii nie odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu, która zawsze była pięknie przygotowana i odbywała się w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
        Hani  gratulujemy pomysłów i zaangażowania w tak trudnej i nietypowej dzisiaj kategorii.
Aneta Lach
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego