Samorząd uczniowski - szkoła_podstawowa_nr_1

Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
PRZEWODNICZĄCA - Wiktoria Michajłow kl. 8c


ZASTĘPCA:
Tymoteusz Borosz kl. 7b

Pozostali uczniowie należący do SU:
Lena Stawecka, Julia Owczarz, Nadia Nowińska, BartoszPerkowski, Dominik Potter, Magdalena Perkowska, Renata Wojsyk, Julia Kalbarczyk
POCZET SZTANDAROWY:

I - Anna Cebula, Kacper Molenda, Iga Parzyńska
II - Zuzanna Mięsowska, Michał Polewczyk, Julia Bloch


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
Aleksandra Sobolewska
Sylwia Smela
Edyta Marek
OGÓLNE CELE DO REALIZACJI:
· tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania
·  wychowanie w poczuciu patriotyzmu
·  budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
·  budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
·  dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
·  bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
·  tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? -zapraszamy Cię do współpracy!

DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

     W związku z sytuacją epidemiczną na zakończenie tego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas 8 przekazali sztandar szkoły opiekunowi Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr1 - p. Aleksandrze Sobolewskiej.
    W przyszłym roku szkolnym Opiekun SU wraz z Dyrekcją Szkoły przekaże sztandar uczniom klas 8 i 7 wchodzącym w skład nowego pocztu sztandarowego.

     !!!WYNIKI WYBORÓW!!!
W wyniku głosowania online na Przewodniczącą/Przewodniczącego Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, które odbyło się 26 kwietnia 2021 zwyciężył:
TYMOTEUSZ BOROSZ z klasy 6b.
W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 będzie pełnić funkcję z-cy Przewodniczącej szkoły, a w roku szkolnym 2022/2023 zostanie Przewodniczącym naszej Jedynki.
                                                                                                                                                                                             Gratulujemy wygranej!
Wszystkim Kandydatom biorącym udział w Wyborach dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do aktywnej działalności w SU.
- opiekunowie SU
     W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów klas 6 odbędą się w formie online w poniedziałek 26 kwietnia.
    Przypominamy, że zwycięzca Wyborów będzie w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącej SP1, a w następnym roku szkolnym 2022/2023 z automatu zostanie Przewodniczącym SP1.
   Poniżej prezentujemy kandydatury uczniów startujących w tegorocznych Wyborach. Prosimy wszystkich nauczycieli i uczniów z klas 4-8 naszej Szkoły o  dokładne przeanalizowanie programów wyborczych kandydatów.
    Dodatkowo w dniu 19 kwietnia odbędzie się Debata Wyborcza, na której kandydaci zostaną zapytani przez obecną Przewodniczącą i jej Zastępczynie o szczegóły dotyczące ich programów wyborczych. Wszystko będzie miało miejsce podczas spotkania na Teamsach i zamieścimy tutaj relację z tego spotkania.
    W dniu Wyborów na e-dzienniku prześlemy rano instrukcję w jaki sposób można oddać głos na swojego Kandydata.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
      Zapraszamy wszystkich uczniów klas 6 do startowania na Przewodniczącego naszej Jedynki. Prosimy, aby zapoznać się z Regulaminem Wyborów SU i przeprowadzić w miesiącu marcu wewnątrzklasowe wybory, aby wyłonić z każdej klasy jednego kandydata.  Jego/Jej zadaniem będzie:
-  przygotowanie plakatu ze swoim zdjęciem i programem wyborczym oraz przesłanie go na maila a.sobolewska@sp1.lubliniec.pl do dnia 11 kwietnia
- 19 kwietnia odbędzie się Debata wyborcza online (kandydaci odpowiedzą na pytania dotyczące szczegółów ich programów wyborczych, które zadane będą przez Przewodniczącą Szkoły i jej Zastępczynie)
- 26 kwietnia odbędą się Wybory online dla uczniów klas 4-8 i nauczycieli naszej szkoły.

!!!WYNIKI WYBORÓW!!!
       W drodze głosowania na Przewodniczącą/Przewodniczącego Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu , które odbyło się dnia 23 listopada 2020 online zwyciężyła
WIKTORIA MICHAJŁOW z klasy 7c.
         Oznacza to, że w tym roku szkolnym będzie pełnić funkcję z-cy Przewodniczącej szkoły, a w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 zostanie Przewodniczącą.
Serdecznie gratulujemy!
        Jednocześnie dziękujemy wszystkim biorącym udział w Wyborach za zaangażowanie i zapraszamy do aktywnej działalności w SU.
- opiekunowie SU
Drodzy Uczniowie!!!
  W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie możemy, jak miało to miejsce co roku, spotkać się w szkole na dyskotece andrzejkowej. Jednak bardzo chcielibyśmy zaproponować Wam kilka zabaw/gier, które mogą umilić ten wieczór.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną i przejściem naszej Szkoły na pracę zdalną wybory do Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów klas 7 odbędą się w formie online w poniedziałek 23 listopada.
    Przypominamy, że zwycięzca Wyborów będzie w tym roku pełnił funkcję -zcy Przewodniczącej SU, a w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 z automatu zostanie Przewodniczącym SU.
   Poniżej prezentujemy kandydatury uczniów startujących w tegorocznych Wyborach. Prosimy wszystkich uczniów naszej Szkoły z klas 4-8 o  dokładne przeanalizowanie programów wyborczych kandydatów.
    W dniu Wyborów na e-dzienniku otrzymacie rano instrukcję w jaki sposób można oddać głos na swojego Kandydata.
Opiekunowie SU

 
 
   W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej, ze względu na sytuację epidemiczną, obchodziliśmy skromnie. W budynku B "Mały samorząd" szkoły zorganizował wystawę portretów nauczycieli. Uczniowie bardzo się starali wykonać rysunki jak tyklo najlepiej potrafią. Stanowiło to dla nich  nie lada wyzwanie, gdyż w obecnej rzeczywistości nie spotykają się z większością pedagogów.Oprócz tego cztery uczennice z klasy 3"b" napisały okolicznościowy wierszyk.

     "NAUCZYCIELKA"
     / autor: Marlena Bazan, Maja Łopacinska, Hanna Śnioch, Paulina Geroska /
Nauczycielka - to nasza pani wielka.
Nauczycielka - mądra i piękna.
Nauczycielka - dobra i miła.
Nauczycielka - super i mega.
Nauczycielka - kwiatów stosy dostaje.
Nauczycielka - przy niej wszystko nam się udaje.
Nauczycielka - dobro nam rozdaje.
Nauczycielka - pięknie nam dyktuje.
Nauczycielka - dobrą drogę nam wskazuje.
Nauczycielka - piękny głosik ma.
A kto? Pani................
To taki miły gest, żeby nas podnieść na duchu!
                                                                        Opiekun "Małego Samorządu Szkoły"                                                                                     Wioletta Ogiołda
DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  Podsumowanie działalności SU za II semestr 2019/2020:
    
- Reprezentowanie szkoły przez uczniów kl. 6B na Finale WOŚP (12.01.),
    
- Zatańczenie poloneza na Rynku (07.02.),
    
- Poczta walentynkowa (10-13.02.),
    
- Dyskoteka walentynkowa (12.02.),
    
- sprzedaż galaretki i napoju miłości (14.02.),
    
- Dzień Kota (17.02.),
    
- Podjęcie przygotowań do obchodów Pierwszego Dnia Wiosny,
    
- Przygotowywanie wyborów SU - tworzenie Regulaminu,
    
- Dzień Otwarty Szkoły - witanie przyszłych uczniów naszej Szkoły,
    
- Dzień Dentysty (05.03.)
    
Niestety ze względu na obecną sytuację wybory nowych członków Samorządu Szkolnego zostały przeniesione na wrzesień/październik 2020 roku.
    
Opiekunowie SU dziękują bardzo za cały rok szkolny 2019/2020. Niesamowite pomysły oraz aktywny udział we wszystkich podejmowanych przez SU działaniach spowodowały, że praca z WAMI była samą przyjemnością. Liczymy na dalszą udaną współpracę w przyszłym roku szkolnym : - )
    
Aleksandra Sobolewska
Sylwia Smela
Edyta Marek
    Czas na podsumowanie działań Małego Samorządu Uczniowskiego w I semestrze
Pomoc i udział w Ślubowaniu klas pierwszych


    Udział w uroczystości 11 listopada    Pełnienie dyżurów uczniowskich   W ramach wolontariatu włączenie się w pomoc dla Lenki  Organizacja Konkursu plastycznego  Zbiórka monet w 20 edycji Góry Grosza    Sukces naszego Samorządu Uczniowskiego!!!
   29 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu odbyło się XIV Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich. Grupa 6 uczniów naszego SU zmierzyła się z innymi uczniami z powiatu w kilku kategoriach: rozwiązywania krzyżówek, sudoku oraz zwodów z piłką. Ponadto przygotowali do napisanego przez siebie scenariusza scenę "Zamień komórkę na szarą" przedstawiającą zagrożenia jakie czekają na dzieci nadużywające telefonów komórkowych. Mogli zaprezentować też prezentację na temat działalności SU w naszej szkole. Ostatecznie ich wysiłek włożony w przygotowania został doceniony i zajęli I miejsce.
GRATULUJEMY!!!
    27.11.2019 młodzież z klas IV - VIII bawiła się na Andrzejkowej dyskotece szkolnej. Była niesamowita zabawa oraz nagrody dla najlepiej przebranych uczniów. Dziękujemy panu Danielowi za oprawę muzyczną imprezy i już teraz do zobaczenia na kolejnej Walentynkowej dyskotece.
  20.11.2019 Hania i Oliwia wzięły udział w spotkaniu Młodzieżowej Pracowni Kultury organizowanej przez MDK w Lublińcu, aby poznać tajniki przygotowywania różnych wydarzeń oraz mieć wpływ na repertuar zajęć proponowanych lublinieckiej młodzieży.
  W dniu 11 listopada przedstawiciele SU naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbywały się na Cmentarzu Wojskowym.
  W końcu za zebrane pieniądze przez poprzedni oraz obecny SU zakupione zostały rzeczy dla potrzebujących zwierząt. Do OTOZ ANIMALS trafiła mokra karma dla psów z przytuliska w Lublińcu, dla kociaków będących pod opieką Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Kotom "Felis" w Lublińcu dostarczyliśmy żwirek, mokre chusteczki, podkłady oraz mokrą karmę. Nasi uczniowie nie zapomnieli też o najmniejszych zwierzakach podarowując lublinieckiemu Okienku Życia dla Królików i Gryzoni środki do dezynfekcji, papierowe ręczniki oraz sianko i suszone warzywa. Akcję uważamy za udaną :-)
   6 listopada Kamil, Julka i Monika - w poczcie sztandarowym - wraz z Przewodniczącą szkoły - Wiktorią - wspomogli uczniów w zorganizowaniu uroczystego apelu z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
   5 listopada w MDK-u przedstawiciele SU wraz z opiekunem wzięli udział w podsumowaniu projektu "Rozmawiamy bez Granic". Dziękujemy organizatorom za możliwość bycia częścią tak interesującego projektu :-)
   Ponadto 4 pazdziernika kolejna grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w 2 ciekawym spotkaniu w ramach projektu "Rozmawiamy Bez Granic".
    W piątek 4 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu oraz Światowy Dzień Zwierząt. SU sprzedawał babeczki dla uczniów klas I - III (zwiększając tym samym zebraną kwotę pieniędzy na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt) oraz za powiedzenie wierszyka lub zaśpiewanie piosenki malowaliśmy dzieciom wesołe buzki :-) Ponadto szkoła została oblepiona plakatami z różnymi hasłami wywołującymi uśmiech na buziach naszych uczniów :-)
    2 października z okazji niedawno obchodzonego Dnia Chłopaka SU wraz z opiekunkami zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę dla klas IV - VIII. Pieniądze zarobione za wstęp oraz sprzedaż upieczonych przez uczniów z SU babeczek i napojów zostaną przeznaczone na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. DJ Daniel sprawił, że zabawa była udana i już szykujemy się do kolejnej Andrzejkowej imprezy.
    25 września przewodnicząca szkoły Wiktoria poprowadziła Akademię z okazji ślubowania najmłodszych dzieci w naszej szkole na prawowitych uczniów klas I. Milena, Wiktoria oraz Oliwer z kl. 7A odpowiedzialni byli za poczet sztandarowy podczas tej ważnej uroczystości szkolnej.
      23 września w Lubitece wybrana grupa uczniów klas VII i VIII wzięła udział w Spotkaniu z Debatą, które realizowane jest w ramach społecznego projektu "Rozmawiamy Bez Granic" realizowanego z pomocą Akademii Liderów Fundacji Św. Mikołaja i ma na celu szerzenie idei rozmowy, dyskusji, rozmowy oraz łączeniu pokoleń. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na tak ciekawe wydarzenie :-)
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
REGULAMIN DYŻURÓW KLAS SZÓSTYCH
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec, tel. 343511411
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego